Skip to content

Sentral godkjenning

image

Sign Consult er sentralgodkjent, men hva betyr sentral godkjenning og hva har det å si for deg som kunde?

Hva er sentral godkjenning?

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning med forskjellige klassifiseringer og krav, som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Sertifiseringen, som forvaltes av Direktoratet for Byggkvalitet, er tidsbegrenset og varer i fire år – etter det må man vurderes på nytt.

Sign Consult har sentral godkjenning

Det settes svært strenge krav til faglig kompetanse, erfaring, kvalitetsstyringssystem og dokumentasjon. Sign Consult har følgende godkjenning:

  • Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) – tiltaksklasse 1
  • Utførende (for montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning) – tiltaksklasse 1

Sign Consult er sentralt godkjent. ICON

Hvorfor velge en godkjent bedrift?

Ordningen er et veletablert kvalitetsmerke som viser at Sign Consult er en trygg samarbeidspartner, har tung faglig kompetanse og er en seriøs aktør. For deg betyr det blant annet at alle søknadsprosesser blir både enklere og raskere. Det betyr også at det blir mye enklere å få utført arbeidet når godkjenningen er på plass.

Sign Consult sender rundt 200-300 søknader i året, og har solid kompetanse og erfaring med slike prosesser.

Rådgiver fra A til Å

Sign Consult er sentralgodkjent som både søkende og utførende, men vi kan selvfølgelig også være din prosjekterende samarbeidspartner. Vi vet at ulike kunder har ulike behov og vi kan hjelpe med hele prosessen – fra å kartlegge hvilke behov du har, utarbeide en skiltplan og sende byggesøknad, til skiltmontering og service og vedlikehold. For å gjøre leveransen både bedre og mer kostnadseffektiv for deg, ønsker vi å være involvert i prosessen så tidlig som mulig.

Vi har lang erfaring, gode kvalitetsrutiner og bistår gjerne. Ta kontakt med oss slik at vi sammen kan finne den beste skiltløsningen for deg.

image

HMS i praksis

For oss i Sign Consult er medarbeidere og samarbeidspartnere våre viktigste ressurser. Derfor prioriterer vi HMS-arbeid svært høyt.