Skip to content

Prosessbeskrivelse

image
image

Kartlegge behov

Den første og viktigste fasen er å kartlegge behovene dine, slik at vi kan være en god rådgiver for deg.

  • Er det et nytt skilt eller utskifting av eksisterende? Skal det være belyst?
  • Hva slags størrelse og type skilt ønsker du?
  • Skal det være perforert eller heldekkende front?
  • Trenger du en service- og vedlikeholdsavtale for skiltene?

Ulike kunder har ulike behov og vi hjelper deg
med hele prosessen fra A til Å!

image

Skiltplan

Når vi har kartlagt behovene dine, er vi godt forberedt til å utarbeide en skiltplan sammen med deg. En hovedregel er at alle skilt over 3,2 m2 må byggesøkes til kommunen og også veimyndighetene hvis det ligger inntil en større vei. Dette hjelper vi deg med. Vi anbefaler også å gjennomføre en befaring for å sikre at skiltplanen stemmer overens med den aktuelle lokasjonen. Har virksomheten din en grafisk profil som ivaretar skilting? Hvis du trenger en kreativ prosess rundt dette, så hjelper vi deg gjerne.

image

Pristilbud og avtale

Vi gir deg et pristilbud basert på en omforent skiltplan. Denne inneholder også estimert leveringstid på skiltene og utrullingsplan for montering. Hvis Sign Consult også skal være ansvarlig prosjekterende, så inkluderer planen også tekniske tegninger og beregninger knyttet til vind- og snølast.

Når vi er enige om betingelser, så formaliserer vi dette gjennom en enkel oppdragsbekreftelse eller en samarbeidsavtale, avhengig av oppdragets størrelse. Kanskje skal avtalen inkludere en service- og vedlikeholdsavtale for å sikre lang levetid for skiltene dine.

image

Byggesøknad

Hvis nødvendig, så starter vi med veimyndighetene, slik at deres syn kan inkluderes i søknaden til kommunen. Alle kommuner har sine egne skiltvedtekter og vi må kartlegge om tiltaket krever dispensasjonssøknad eller ikke.

I tillegg må det sendes ut nabovarsel minimum 2 uker før innsendt søknad til kommunen, som igjen bruker 3-12 uker på sin saksbehandling. Vi ivaretar din rolle som tiltakshaver, og anbefaler deg å vente med produksjon av skiltene til alle godkjennelser er på plass.

image

Prosjektledelse

Mens tiltaket saksbehandles hos kommune og veimyndighet, starter vi prosjektfasen for å forberede at logistikk og montering kan gjennomføre på en effektiv måte.

Noen ganger innebærer dette også at vi deltar i byggemøter. Vi ønsker å være involvert i prosessen så tidlig som mulig. Da blir endelig leveranse både bedre og mer kostnadseffektivt for deg.

image

Logistikk og varemottak

Vi sørger for varemottak fra produsent og lagring hvis du ønsker det. Kanskje skal varer mellomlagres hos oss før endelig distribusjon til den aktuelle lokasjonen. Denne fasen er mer krevende enn mange tror. Frakt foregår gjerne over landegrenser med tolldeklarasjon og dermed mulige forsinkelser for prosjektet. Ved lossing kan vi gjøre en mottakskontroll som sikrer korrekt og skadefri leveranse. Slik sikrer vi at du som kunde mottar skiltene på en trygg og god måte.

image

Montering

Våre egne team og et landsdekkende nettverk av montører sørger for sikker og effektiv montasje. De monterer i henhold til krav fra produsent, og de retningslinjer som gjelder i Norge. Våre folk er i utgangspunktet sertifisert til å ferdigstille hele skiltmonteringen selv, men vi rekvirerer elektriker for deg når det er nødvendig.

image

Overlevering

Vi ønsker at du som kunde er tilstede og at vi sammen påser at prosjektet er gjennomført som avtalt. Vi beholder selvsagt all dokumentasjon dersom det skulle være behov for det i etterkant.

image

Service og vedlikehold

For å ivareta garanti, reklamasjonsrett og et problemfritt skilthold, anbefaler vi å tegne en service- og vedlikeholdsavtale. Kostbare skilt krever årlig tilsyn og riktig vedlikehold utført av autorisert personell.