Skip to content

Sign Consult er Miljøfyrtårn-sertifisert

image

Miljøbegrepet handler om mer enn klima. Det innebærer også et godt arbeidsmiljø og at det er et miljø hvor man føler seg trygg som noe skulle skje. Likevel er det å ta stilling til klimautfordringene en naturlig del av å ta miljøarbeidet på alvor. Alt dette er viktig for Sign Consult – og derfor er vi en miljøfyrtårnsertifisert bedrift.

Miljøfyrtårn er Norges ledende sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. En Miljøfyrtårnbedrift forplikter seg til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil bidra til en mer bærekraftig fremtid. Sertifiseringen hjelper med å redusere miljøbelastningen, stimulere grønn omstilling og øke konkurransekraften for norske bedrifter.

Miljø i fokus

Helse, miljø og sikkerhet har alltid vært i sentrum for Sign Consult. Ikke bare fordi god praksis bidrar til økt produktivitet og effektivitet, men også for at alle skal føle seg mer trygge og motiverte, samt ha en trivelig og sunn arbeidsplass. Å redusere miljøpåvirkningen av våre aktiviteter har også vært viktig for oss – og ikke minst for samfunnet og våre kunder

At Sign Consult nå er miljøfyrtårnsertifisert betyr at vår miljøstandard og rutiner er i overensstemmelse med nødvendige kriterier. Gjennom sertifiseringsprosessen har vi jobbet konkret med bærekraft og tiltak innen områder som arbeidsmiljø, innkjøp, utslipp og avfallshåndtering, energibruk og transport.

– Miljøfyrtårnsertifisering er et viktig steg i vår reise mot å bli en enda mer bærekraftig og samfunnsansvarlig organisasjon. Vi er fast bestemt på å opprettholde og forbedre våre miljøvennlige praksiser i alle aspekter av vår virksomhet. Dette er en investering i fremtiden, ikke bare for oss, men også for samfunnet og miljøet vi deler, sier Roar Sollie, daglig leder i Sign Consult.  

Ta grønnere valg

Å inspirere samarbeidspartnere til å tenke grønnere, og bistå våre kunder med å ta grønnere valg, er også på agendaen vår. Har du behov for skilting kan du ta kontakt med oss, slik at vi kan bistå i hele prosessen – fra kartlegging av behov, byggesøknad og prosjektledelse til montering av skilt, service og vedlikehold.

image

Sentral godkjenning

Sign Consult er sentralgodkjent, men hva betyr sentral godkjenning og hva har det å si for deg som kunde?