Skip to content

Våre tjenester

image

Kontakt oss

image

Prosjektledelse

Mens tiltaket saksbehandles hos kommune og veimyndighet, starter vi prosjektfasen for å forberede at logistikk og montering kan gjennomføre på en effektiv måte. Noen ganger innebærer dette også at vi deltar i byggemøter. Vi ønsker å være involvert i prosessen så tidlig som mulig. Da blir endelig leveranse både bedre og mer kostnadseffektivt for deg.

image

Rådgivning

Når vi har kartlagt behovene dine, er vi godt forberedt til å utarbeide en skiltplan sammen med deg. En hovedregel er at alle skilt over 3,0 m2 må byggesøkes til kommunen og også veimyndighetene hvis det ligger inntil en større vei. Dette hjelper vi deg med. Vi anbefaler også å gjennomføre en befaring for å sikre at skiltplanen stemmer overens med den aktuelle lokasjonen. Har virksomheten din en grafisk profil som ivaretar skilting? Hvis du trenger en kreativ prosess rundt dette, så hjelper vi deg gjerne.

image

Lager og levering

Vi sørger for varemottak fra produsent og lagring hvis du ønsker det. Kanskje skal varer mellomlagres hos oss før endelig distribusjon til den aktuelle lokasjonen. Denne fasen er mer krevende enn mange tror. Frakt foregår gjerne over landegrenser med tolldeklarasjon og dermed mulige forsinkelser for prosjektet. Ved lossing kan vi gjøre en mottakskontroll som sikrer korrekt og skadefri leveranse. Slik sikrer vi at du som kunde mottar skiltene på en trygg og god måte.

image

Montering

Våre egne team og et landsdekkende nettverk av montører sørger for sikker og effektiv montasje. De monterer i henhold til krav fra produsent, og de retningslinjer som gjelder i Norge. Våre folk er i utgangspunktet sertifisert til å ferdigstille hele skiltmontasjen selv, men vi rekvirerer elektriker for deg når det er nødvendig.

image

Service og vedlikehold

For å ivareta garanti, reklamasjonsrett og et problemfritt skilthold, anbefaler vi å tegne en service- og vedlikeholdsavtale. Kostbare skilt krever årlig tilsyn og riktig vedlikehold utført av autorisert personell.