Skip to content

Circle K

image

Sign Consult startet sitt samarbeid med Statoil allerede i 1999, den gang som et enkelt vaskeoppdrag på Statoil sine bensinstasjoner i Norge. Siden har vi hatt et kontinuerlig samarbeid knyttet til service- og vedlikehold, nyetableringer og andre små og store prosjekter.

I 2016/2017 utførte Sign Consult vårt største prosjekt hittil. Da omprofilerte vi 350 betjente og ubetjente stasjoner fra Statoil til Circle K.

I dag har vi en omfattende service- og vedlikeholdsavtale med Circle K som ivaretar alle prisskilt/prismaster, utvendige skilt og pumpetak samt generell rekvisita for stasjonene. I tillegg utfører vi nyetableringer og er med på det grønne skiftet fra bensinstasjoner til energistasjoner.

«Sign Consult er en profesjonell og etterrettelig leverandør av store og små profileringsoppdrag til oss i Circle K. De har vært vår samarbeidspartner i mange år, og var helt sentrale da vi byttet skilt og profilering på alle våre betjente og ubetjente stasjoner i perioden mai 2016 til april 2017.»

Knut Hilmar Hansen, Kommunikasjonssjef Circle K Norge AS