Skip to content

Circle K

image

Sign Consult startet samarbeidet med Statoil allerede i 1999, den gang som et enkelt vaskeoppdrag på Statoil sine bensinstasjoner i Norge. Siden den gang har vi hatt et kontinuerlig og tett samarbeid om skilting og profilering i hele Norge.

Circle K

1999

Circle K er skiltet av Sign Consult. FOTO

Da Statoil skulle omprofileres i 2016/2017, fikk Sign Consult den omfattende oppgaven med fullstendig omprofilering av nær 240 betjente og ubetjente stasjoner, fra Statoil til Circle K. Dette er vårt største prosjekt hittil.

Med så mange bensinstasjoner som skulle skiltes om, ble det stilt høye krav til prosjektstyring og logistikk. For å kunne gjennomføre omprofileringen i henhold til sikkerhet-, effektivitet- og kvalitetskrav, og ikke minst en sunn økonomi, var det viktig å legge gode planer. Målsettingen om å skilte om 2-3 bensinstasjoner i uken, ble nådd.

I prosjektet bistod vi i alt fra befaringer, byggemøter og søknader, til kommunikasjon og samarbeid med entreprenører, arkitekter, elektrikere og andre fagfolk. Vi har i tillegg etablert et godt og velfungerende samarbeid med Circle K sin skiltprodusent i Europa.

Samarbeidet med Circle K omfatter mange prosjekter: Service- og vedlikeholdsavtaler, nyetableringer og andre små og store prosjekter, samt rekvisita og forbruksvarer.

Nyetablering: Storsatsing innen elbillading

Da den toppmoderne energistasjonen på Kongsbergporten skulle bygges, bidro Sign Consult med det praktiske: Prosjektledelse og samarbeid med alle aktørene på prosjektet, skiltplan for hele stasjonen, byggesøknad, logistikk og montasje.

Skiltmontering av Sign Consult på Circle K, Kongsbergporten. FOTO

Dette var første gang Circle K har bygget en stasjon hvor drivstoffpumpene i front, er byttet ut med elbilladere, som en storsatsing innen det grønne skiftet. Svinger du inn på Kongsbergporten vil du også oppdage det utbedrede mattilbudet: En toetasjes stasjon med restaurant, mens du venter på at bilen lades.

Spesialprosjekt: Den neste generasjonen av prismaster

Sign Consult har ansvaret for service og vedlikehold av alle dagens prismaster på Circle K bensinstasjoner over hele landet. I tillegg har vi nå implementert digitale LED-skjermer i prismastene.

Dette åpner for muligheten til å kommunisere og tilpasse budskap, med hensyn til drivstoffpriser, og andre tjenester stasjonene tilbyr – selvsagt i tråd med myndighetenes retningslinjer.

Digitale skilt for Circle K montert av Sign Consult. FOTO

Service og vedlikehold

Vi har en omfattende service- og vedlikeholdsavtale med Circle K som ivaretar alle prismaster, utvendige skilt og pumpetak. Vi håndterer også øvrig rekvisita for stasjonene. Serviceoppdragene blir inndelt i ulike kategorier, der de prioriterte krever hurtig utrykning, mens andre oppdrag gir rom for planlegging.

Alle henvendelser vedrørende service- og vedlikehold kommer inn i vårt eget skybaserte CRM-, bestillings- og logistikksystem. Våre fullteknologiske systemer gjør det enkelt med utfylling av skjemaer, dokumentasjon og bilder fra montørene ute på oppdrag.

HMS er naturligvis alltid viktig, men spesielt viktig for arbeid ved og på bensinstasjoner. Våre HMS-skjemaer og rutiner er nøye tilpasset kravene fra Circle K. Gode og trygge rutiner er en selvfølge og en tillitsfaktor vi legger mye vekt på.

 

«Sign Consult er en profesjonell og etterrettelig leverandør av store og små profileringsoppdrag til oss i Circle K. De har vært vår samarbeidspartner i mange år, og var helt sentrale da vi byttet skilt og profilering på alle våre betjente og ubetjente stasjoner i perioden mai 2016 til april 2017.»

– Knut Hilmar Hansen, Kommunikasjonssjef Circle K Norge AS

Circle K

1999