Skip to content

Certas / Able

image

Da Certas skulle i gang med nytt pilotprosjekt, ble Sign Consult involvert for å sikre riktig kvalitet og hjelpe til med en effektiv prosess. Fra vårt første møte, til den første stasjonen var på plass, tok det ikke mer enn tre måneder.

Certas Energy Norway AS

2022

Certas Energy Norway AS driver nettverket av Esso-stasjoner i Norge, som i alt inkluderer rundt 250 bensinstasjoner. Nå er de i gang med et nytt pilotprosjekt, nemlig konseptet «Able» – som har fokus på ladestasjoner til elbiler, samt bilvask. Sign Consult har vært involvert fra dag én.

Able skiltet av Sign Consult. FOTO

Fra logo til skiltløsning

Nysatsingen Able hadde ikke en ferdig utviklet grafisk profil for utvendig skilt. I samarbeid med TRY, ble forslag til denne visuelle identiteten utarbeidet. Her bidro Sign Consult særlig til den praktiske og produksjonstekniske delen, samt rådgiving knyttet til standardiserte farger og skiltløsninger.

Sign Consult har bidratt til å utvikle skiltløsningene, produksjonen, leveransen og monteringen av alle skiltene. Og med en byggesøknad til kommunen og veimyndighetene på plass før oppstart, gikk fremgangen av prosjektet raskt.

Prototyp i Lindesnes kommune

En prototyp med 16 nye lynladere fra Recharge, Norges største hurtigladenettverk for elbiler, ble montert i Mandal tidlig i 2023. Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at 81 prosent av nybilsalget i 2022 i Lindesnes kommune, var elbiler. Da er det kanskje ikke overraskende at prototypen nettopp ble lagt til Mandalskrysset.

Selv om tak over hodet ved drivstoffpumpene er vanlig for bensinstasjoner, så har det ikke vært vanlig for ladepunkter. Det har Able gjort noe med. Nå får også el-bilistene tak over hodet når de skal fylle energi på bilen.

Able i Mandal skiltet av Sign Consult. FOTO

Certas Energy Norway AS

2022