Skip to content

Bertel O. Steen

image

Bertel O. Steen har vært sentral i den norske bilbransjen i over 120 år, og består i dag av et landsdekkende forhandlernett med over 40 forhandlere og merkeverksteder. Samarbeidet vårt startet i 1997, og Sign Consult har hatt en nøkkelrolle i å sikre at alle krav knyttet til skilting ivaretas på en profesjonell og effektiv måte.

Bertel O. Steen

1997

Sign Consult har skiltet Bertel O. Steen. FOTO

Sign Consult har ansvar for å levere all utvendig skilting til Bertel O. Steen i hele Norge. Vi arbeider svært tett med hele organisasjonen, både direkte med forhandlere og med importleddet.

Viktig å ivareta merkevareidentitet

Vårt samarbeid startet med Peugeot, men over tid har BOS tilegnet seg flere bilmerker, og i dag ivaretar vi skiltprofilering for alle bilmerkene i hele BOS-konsernet. Det gjelder personbil, varebil, lastebil og buss, og inkluderer merker som Mercedes-Benz, Peugeot, Citröen, DS, Opel, Kia, Fiat, Alfa Romeo og Jeep, samt Setra buss og Fuso lastebiler.

Med sterke merkevarer som har en tydelig «corporate identity», eller bedriftsidentitet, er det nødvendig med kompetanse og erfaring for å håndtere alle utfordringer og hensyn som må tas. Sign Consult sørger for at all skilting er i tråd med hvordan de forskjellige merkevarene skal synliggjøres, posisjoneres og representeres. Vi sørger også for at alle lokale krav og praktiske hensyn ivaretas.

Mercedes skiltet av Sign Consult. FOTO

Sign Consult har skiltet for Bertel O. Steen. FOTO

Et viktig bindeledd

Sign Consult er et viktig bindeledd mellom BOS og alle deres produsenter ute i Europa. Det inkluderer et nært og godt samarbeid med de respektive skiltleverandørene- og fabrikkene i Tyskland, Frankrike og Italia. Vi koordinerer alle leveranser og logistikk fra alle leverandører.

Eksempelvis er vi ansvarlige for all logistikk ved å samle alle tråder når det skal åpnes en ny forhandler: Alle skiltene som produseres av ulike leverandører i Europa må samles og kvalitetssikres, før de leveres og monteres til byggeplassen.

Tett samarbeid med kunden

Tett samarbeid er en avgjørende faktor, og vi har derfor ukentlige statusmøter for å overvåke og sørge for god fremdrift i prosjektene. Med åpen og hyppig dialog får vi en grundig forståelse av ønsker og behov, og kan tilpasse oss for levere det som kreves av de forskjellige merkevarene BOS representerer.

 

«Takk for et meget godt, konstruktivt og solid samarbeid gjennom mange år. Det har vært en fornøyelse, til tider krevende og veldig inspirerende å samarbeide så tett med dere. Vi skal heldigvis fortsette å ha et godt samarbeid.»

– Shant Håndstad, direktør Forhandlerutvikling Peugeot, Citroën, DS og Opel.

Bertel O. Steen

1997