Skip to content

Vanlig stilte spørsmål (FAQ)

image

Kontakt oss

Som hovedregel er skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg, unntatt fra byggesaksbehandling. Men det finnes mange unntak, både sentrale, lokale og fra veimyndighetene. Vi har sentral godkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet, og kan sende søknader på dine vegne, både til kommunene og veimyndighetene. Hvis du er i tvil, så hjelper vi deg i prosessen slik at du unngår ubehagelige overraskelser eller utsettelser i planlagte prosjekter. Du finner også mye informasjon hos Direktoratet for byggkvalitet: https://dibk.no/

Hvis nødvendig, så starter vi med veimyndighetene, slik at deres syn kan inkluderes i søknaden til kommunen. Alle kommuner har sine egne skiltvedtekter og vi må kartlegge om tiltaket krever en dispensasjonssøknad eller ikke. I tillegg må det sendes ut nabovarsel minimum 2 uker før innsendt søknad til kommunen, som igjen kan bruke ca 3 - 12 uker på sin saksbehandling. Som din rådgiver ivaretar vi din rolle som tiltakshaver, og vi anbefaler deg å vente med å i gangsette produksjon av skiltene før alle godkjennelser er på plass.

Kommunen har rett til å stoppe eller kreve riving av ulovlige tiltak. I en etterfølgende søknadsbehandling, vil myndighetene vurdere tiltaket og bringe klarhet i om riving eller pålegg om retting er aktuelt. Du kan lese mer her.

Den første og viktigste fasen er å kartlegge dine behov, slik at vi kan være en god rådgiver.

  • Er det et nytt skilt eller utskifting av eksisterende?
  • Skal det være belyst? Skal det lyse utover eller innover, noe som gir litt forskjellig visuell effekt.
  • Hva slags størrelse og type skilt ønsker dere? Kasseskilt eller f.eks. frittstående bokstaver?
  • Skal det være perforert eller heldekkende front?
  • Skal vi utarbeide et forslag til en service- og vedlikeholdsavtale samtidig?
  • Kanskje ønsker du å se noen typer skilt i virkeligheten for å få en bedre følelse med produktene?

Ta kontakt, så skal vi hjelpe deg med prosessen.

Svaret er ja! Sign Consult Norway har et landsdekkende nettverk av profesjonelle montører som med stolthet utfører montasjen i henhold til krav fra produsent, og de lover, regler og retningslinjer som gjelder i Norge. Våre montører bruker det digitale arbeidsverktøyet SpeedyCraft som kontinuerlig utveksler arbeids-og service ordre mellom montørene og prosjektledere. På denne måten kan din jobb dokumenteres både før, under og etter arbeidsprosessen og all dokumentasjon blir lett tilgjengelig for senere oppslag.

Selvfølgelig! Ta kontakt med oss så finner vi et system som passer for deg.

Ja, det kan vi! Gjennom hele vår snart 30 årige virksomhet har vi levert store prosjekter til alle de etablerte bensinstasjons-kjedene i Norge, som f.eks. Circle K, Esso, Shell, osv. Disse er nå i ferd med å tilpasse seg en elektrifisering av bilparken og en endret forbrukeradferd, og vi hjelpe de i denne omdannelsen til energistasjoner. Vi bruker anerkjente leverandører på området, og kan selvsagt levere både digitale prisskilt og prismaster til andre virksomheter også.

Sign Consult er en totalleverandør som ivaretar alt fra kartlegging av behov, utarbeidelse av komplett skiltplan, byggesøknad, prosjektering, levering av skilt, montering og service- og vedlikehold. Vi tar vare på deg i hele prosessen om ønskelig, og hjelper deg til den beste og mest kostnadseffektive prosessen. Vår kompetanse, sentralgodkjenning og erfaringsbakgrunn er din trygghet for å unngå unødvendige forsinkelser og kostnader.

Vi har både varmt- og kaldtlager - innendørs og utendørs. I tillegg har vi alt nødvendig utstyr for en sikker og effektiv lasting/lossing av dine varer. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker at vi hjelper deg med din logistikk.

Service og vedlikehold er et av våre viktigste tilbud som ivaretar en problemfri profilering og lang levetid på dine skilter. Visste du at skiltprodusentene som oftest setter helt klare krav til hvordan og hvor ofte en vask av skiltene skal utføres? Og at kun autorisert personell skal utføre dette arbeidet? Og at en av de største årsakene til utfordringer med skiltene er mangel på eller feil vedlikehold av skiltene. Man skal for eksempel ikke bruke høytrykksspyler. Vi hjelper deg med å finne riktig service- og vedlikeholdsavtale som passer dine behov. Og som ivaretar din reklamasjonsrett ovenfor skiltprodusenten.

Som oftest utfører vi arbeid over bakkenivå, og dermed ikke grunnarbeid som graving, kabelpåvisning, fundamentering, etc. Det er særdeles viktig at også denne delen av prosessen ivaretas korrekt, og ivaretar de krav og lastberegninger som kreves. Hvis du alikevel også ønsker at vi skal ivareta denne delen av prosessen, så gjør vi gjerne det. Ta kontakt, så skal vi sammen finne en best mulig løsning.

Sign Consult har sentralgodkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet, tiltaksklasse 1. Det setter svært strenge krav til faglig kompetanse, erfaring, kvalitesstyringssystem og annen dokumentasjon.

I tillegg er vi sertifisert som Miljøfyrtårn.

Vi ivaretar kontinuerlig alle lovpålagte kurs og sertifiseringer for våre montører, spesielt knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Vi påser også at de har de nødvendige kompetansebevis for å ivareta en sikker og effektiv montasje. Alle våre montører er godkjent "sertifisert personell" innen elektro, og vi kan derfor i de alle fleste tilfeller tilby deg en samsvarerklæring uten bruk av elektriker.

Sign Consult samarbeider med en rekke skiltprodusenter i Europa. Når skilt skal leveres til prosjekter i Norge er det viktig å ta hensyn til den spesielle geografien i landet vårt.

Norge er et langstrakt land med en geografi som gjør at det er viktig å planlegge leveransene godt. De fleste transportører kommer over grenseovergangene i Sør-Norge. Dersom skilt skal leveres til prosjekter i det sentrale Sørøst-Norge, er det stort sett gode veier.

Men mange leveranser skal til andre lokasjoner. Norge er 1.700 km fra sør til nord og kystlinjen er blant verdens lengste, med sine mange fjorder og høye fjell. 
Å reise i Norge preges i stor grad av fjelloverganger, tuneller og fjordkryssinger med båt. Vinterstid kan kjøreforholdene være utfordrende og det er vanlig med store forsinkelser.

Vi i Sign Consult er derfor opptatt av at leverandører planlegger leveransen godt og tar hensyn til geografi og årstid. Vi ønsker derfor tett kontakt med både leverandør og transportfirma, slik at reisen og leveransen blir så effektiv som mulig.