Skip to content

Viktig informasjon om transport til Norge

image

Sign Consult samarbeider med en rekke skiltprodusenter i Europa. Når skilt skal leveres til prosjekter i Norge er det viktig å ta hensyn til den spesielle geografien i landet vårt.Norge er et langstrakt land med en geografi som gjør at det er viktig å planlegge leveransene godt. De fleste transportører kommer over grenseovergangene i Sør-Norge. Dersom skilt skal leveres til prosjekter i det sentrale Sørøst-Norge, er det stort sett gode veier.

Men mange leveranser skal til andre lokasjoner. Norge er 1700 km fra sør til nord og kystlinjen er blant verdens lengste, med sine fjorder og fjell. Å reise i Norge preges i stor grad av fjelloverganger, tuneller og fjordkryssinger med båt. Vinterstid kan kjøreforholdene være utfordrende og det er vanlig med store forsinkelser.

Vi i Sign Consult er derfor opptatt av at leverandører planlegger leveransen godt og tar hensyn til geografi og årstid. Vi ønsker derfor tett kontakt med både leverandør og transportfirma, slik at reisen og leveransen blir så effektiv som mulig.